Aktuality
Aktualizované: 29.3.2021
Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii sa XXXVI. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS uskutoční dištančnou (online) formou.
Registrácia na podujatie je už spustená.
ONLINE PRIHLÁŠKA
ONLINE PRIHLÁŠKA
Termín konania
29. apríl - 1. máj 2021
Forma kongresu
dištančná
Odkaz na sledovanie kongresu
Po zakúpení vstupenky obdržíte prístupové údaje, s ktorými sa prihlásite počas živého vysielania. Vygenerovaný kód je unikátny len pre jedného užívateľa a slúži na identifikovanie Vašej registrácie na toto podujatie, preto Vás prosíme tento kód si starostlivo uschovajte a používajte len vy.

Odkaz na sledovanie živého prenosu: live.meditrend.sk/shs
Predbežný program kongresu
Registračné poplatky

Registračné poplatky (dištančná forma)
Členovia SHS & PSPK SKS 30,- EUR
Členovia SHS & PSPK SKS /1 deň/ 15,- EUR
Nečlenovia SHS & PSPK SKS 50,- EUR
Nečlenovia SHS & PSPK SKS /1 deň/ 20,- EUR
Sestry – členky SHS a PSPK SKS, SKSaPA 14,- EUR
Sestry – členky SHS a PSPK SKS, SKSaPA /1 deň/ 7,- EUR
Sestry – nečlenky SHS a PSPK SKS, SKSaPA 20,- EUR
Sestry – nečlenky SHS a PSPK SKS, SKSaPA /1 deň/ 10,- EUR
Študenti lekárskych fakúlt 0,- EUR
Prednášatelia 0,- EUR
* Ceny sú uvedené s DPH
* Denná vstupenka bude platná len na jeden ľubovoľný deň vysielania, ktorý si vyberiete
* Posledný termín na platbu prostredníctvom bankového prevodu je 25. apríl 2021. Po tomto termíne ostáva možnosť platby registračného poplatku platobnou kartou.
Dôležité termíny
01.04.2021zverejnenie definitívneho programu na webovej stránke SHS a rozposielanie programu elektronickou formou členom SHS, PSPK SKS a ostatným prihláseným účastníkom
Prihláška na podujatie
Registrovať sa môžete prostredníctvom tohto online formulára. Po úspešnej registrácii spojenej s platbou obdržíte obratom potvrdenie s prístupovými údajmi na sledovanie programu kongresu.
Prihlasovanie abstraktov
Abstraktová zóna bola uzatvorená 24. februára 2021.